1. Chấp nhận điều kiện sử dụng

Ngay khi quý khách sử dụng website của https://hanoimotorbike.vn/ là quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Qúy khách có thể biết được các sửa đổi mới nhất bằng việc thường xuyên kiểm tra lại ” Điều kiện sử dụng ”. Hanoi Motorbike có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa toàn bộ các thông tin hay những nội dung của ” Điều kiện sử dụng ” ở bất kỳ thời điểm nào. Khi quý khách vẫn sử dụng website sau khi có những thay đổi đồng nghĩa với việc quý khách đã đồng ý và chấp thuận với những thay đổi đó.

2. Mục đích và phạm vi thu thập.

Những nội dung hiển thị trên Website giúp cung cấp những thông tin về https://hanoimotorbike.vn/, những thông tin này bao gồm những sản phẩm và dịch vụ mà https://hanoimotorbike.vn/ hiện đang cung cấp tới khách hàng. Các thông tin khác có liên quan đến những vấn đề khách hàng quan tâm nhằm phục vụ khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

Nội dung mục đích của việc thu thập thông tin:

  • Hỗ trợ tối ưu cho khách hàng khi sử dụng  dịch vụ thuê xe máy của Hanoi Motorbike
  • Gỉải đáp những thắc mắc của khách hàng
  • Đưa đến khách hàng những thông tin mới nhất của sản phẩm
  • Xem xét, cải thiện và nâng cấp nội dung sau khi bán hàng
  • Thực hiện các hoạt động quảng cáo, quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Hanoi Motorbike cung cấp